Biz hakda
Aksiýa we Arzanlaşyklar

2023-nji ýylyň Türkmenistanda Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

Saýlananlar

Görogly - fitnes kluby (Çehow)
Görogly - fitnes kluby (Çehow)
Fitness zallar
Bay Coffee
Bay Coffee
KofeSüýjülikler
MB Patisserie (Berkarar)
MB Patisserie (Berkarar)
BurgerErtirlikKofePizzaSüýjüliklerTürk tagamlaryÝewropa tagamlary
Marseille - deri önümleri dükany
Marseille - deri önümleri dükany
Egin-eşik we AýakgapGüller we sowgatlyklar
Kümüş Ýüpek - haly dükany
Kümüş Ýüpek - haly dükany
Öý üçin

Sowgatlyklar

Marseille - deri önümleri dükany
Marseille - deri önümleri dükany
Egin-eşik we AýakgapGüller we sowgatlyklar
"Nina" Güller dükany
"Nina" Güller dükany
Güller we sowgatlyklar
"Ýaşyl Dünýä" gül dükany
"Ýaşyl Dünýä" gül dükany
Güller we sowgatlyklar
Ay flowers gül dükany
Ay flowers gül dükany
Güller we sowgatlyklar
Läle Gülleri gül dükany
Läle Gülleri gül dükany
Güller we sowgatlyklar
"TM Surprises" Sowgatlyk önümler dükany
"TM Surprises" Sowgatlyk önümler dükany
Güller we sowgatlyklar
"Hil.tm" Sowgatlyk önümler dükany
"Hil.tm" Sowgatlyk önümler dükany
Güller we sowgatlyklarMahabat we poligrafiýa
"Tebigat Reňkleri" şaý-sepler dükany
"Tebigat Reňkleri" şaý-sepler dükany
Güller we sowgatlyklarZergärçilik
"Surprise-TM" gül we sowgat eltip bermek gullugy
"Surprise-TM" gül we sowgat eltip bermek gullugy
Güller we sowgatlyklar

Soňky goşulanlar

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi (11 mkr)
Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş okuw-ylmy merkezi (11 mkr)
Hassahana
Pizza №1
Pizza №1
Aziýa tagamlaryBurgerEltip bermekErtirlikFastfoodPizzaSuşiÝewropa tagamlary
Halkara stomatologiýa merkezi
Halkara stomatologiýa merkezi
Hassahana
Ýiti Paýhas - terjime býurosy
Ýiti Paýhas - terjime býurosy
Terjime merkezi
S.A. Nyýazow adyndaky bejeriş-maslahat beriş merkezi
S.A. Nyýazow adyndaky bejeriş-maslahat beriş merkezi
Hassahana